PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG :

- Trường THCS Dương Hòa thành lập năm 1998, khi đó trường ở Ấp Ba Hòn xã Dương Hòa – huyện Hà Tiên – tỉnh Kiên Giang, tổng số CBGV là 22, hiệu trưởng là thầy Huỳnh Trọng Đức, phó hiệu trưởng là thầy Trần Thanh Tùng. Năm 1999 trường có sự thay đổi với 32 CBGV, hiệu trưởng là thầy Huỳnh Trọng Đức, phó hiệu trưởng là cô Nguyễn Thị Thu Hà. Năm 2000 trường tiếp tục có sự thay đổi với 36 CBGV, hiệu trưởng là thầy Huỳnh Trọng Đức, phó hiệu trưởng là cô Đặng Thị Thúy Nga, Năm 2001 trường tiếp tục có sự thay đổi với 42 CBGV, hiệu trưởng là cô Đặng Thị Thúy Nga, phó hiệu trưởng là cô Trương Thị Ánh Nga. Đến năm 2002 trường THCS Dương Hòa được tách ra thành trường THCS Dương Hòa và trường THCS Thị trấn Kiên Lương 2.

Từ năm 2002 đến 2008 với hiệu trưởng là cô Trương Thị Ánh Nga, phó hiệu trưởng là cô Hà Duy Thư, tổng số CBGV là 16 và từ năm 2008 đến nay trường THCS Dương Hòa ở tại địa chỉ : Ấp Ngã Tư – xã Dương Hòa – huyện Kiên Lương – tỉnh Kiên Giang  với hiệu trưởng là thầy Nguyễn Văn Thành, phó hiệu trưởng là cô Hà Duy Thư, tổng số CBGV là 32.

PHẦN II: Thông tin về nhà trường

1. Thông tin về trường: trường THCS tại xã Dương Hòa, tổng số học sinh 368, từ lớp 6 đến lớp 9, cách xa trung tâm hành chính huyện Kiên Lương: Khoảng 8 km gồm 32 CB, giáo viên, gồm năm tổ : Tổ văn phòng, Tổ Tự nhiên, Tổ AV-SĐ, Tổ Xã hội. và Tổ năng khiếu.

2. Cơ sở vật chất trường học: Tổng số 09 phòng trong đó phòng kiên cố : 09 phòng, phòng thiết bị, thư viện: 01, văn phòng: 01, phòng máy : 01, nhà để xe: 01, nhà bảo vệ: 01, nhà nội trú giáo viên: 08 phòng, cơ cấu hệ thống quản lý: Tổng số giáo viên, công nhân viên: 32 đ/c. Hiện trường đã đạt xanh – sạch - đẹp ở mức độ cao( 15 tiêu chí).

Chi bộ độc lập gồm: 10 đ/c, trong đó Đảng viên chính thức 9 đ/c, Bí thư chi bộ: Nguyễn Văn Thành.

* Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Thị Hà.

* Bí thư chi đoàn trường : Danh Thu Mua.